BDT, Baltık ülkeleri ve Gürcistan’da demiryolu taşımacılığı.

Şirket «Simplextrans» BDT ülkelerinin istasyonlar arasında vagon ve konteyner yük taşır.

Bu taşıma süreci hazırlama açısından standart ve en basittir.

Nakliye şirketleri gümrük müşavirleri ve diğer kurum ve acenteleri ile doğrudan sözleşmeleri vardır.  Simpextrans iyi fiyatlar sağlayabilir ve hesaplama çok hızlı bir şekilde yapılır.

Şirket «Simplextrans» BDT, Baltık ülkeleri ve Gürcistan’da ek hizmet vermektedir:

  • yükleme / boşaltma istasyon harçları istasyonlara göre ödemesi
  • alıcının deposuna istasyonundan kara yoluyla mal / konteynerlerin teslimi.
  • BDT ülkelerinde Baltık ülkeleri ve Gürcistan’da konteyner alım / satımı
  • demiryolları ile ulaşım uyumu hızlandırmasında yardımı
  • transit beyannameler düzenlemesi
  • Ukrayna, kara ve demiryolu ile transit geçiş için mali teminat sağlanması.
  • BDT limanlarında hizmet.
BDT, Baltık ülkeleri ve Gürcistan’da demiryolu taşımacılığı.

BDT, Baltık ülkeleri ve Gürcistan’da demiryolu taşımacılığı.