Bulgaristan’dan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerine yük taşımacılığı.

Bulgaristan’dan BDT ülkelerine ve BDT ülkelerinden yük taşımacılığı, Simplextrans şirketinin sunduğu hizmetlerden bir tanesidir. Simplextrans şirketi, hem ihracat-ithalat rejiminde hem de (Türkiye’den veya Avrupa’dan yük nakliyesi durumunda) transit rejiminde Bulgaristan’a nakliyat gerçekleştirir.

Bulgaristan’dan BDT ülkelerine yük taşımacılığı/BDT ülkelerinden Bulgaristan’a yük taşımacılığı seçenekleri:

 • Varna – Kafkas (Rusya), Varna  – Çornomorsk Paromnaya (eski adı İlyiçovsk Paromnaya), Varna  – Poti/Batum (Gürcistan) feribot hatları kullanarak Bulgaristan’dan/Bulgaristan’a yük taşımacılığı.  Bu durumda, yükler karayolu taşıtlarına yüklenilir, Varna –Paromnaya istasyonuna götürülür, orada yükler araçlardan vagonlara aktarılır. Bundan sonra vagonlar, deniz üzerinden feribotla Ukrayna, Rusya ve Gürcistan’a taşınır, oralardan ise karayoluyla varacağı istasyonuna gönderilir.
 • Moldova, Ungheni istasyonuna veya (Ukrayna) Vadul-Siret istasyonuna götürerek bundan sonra yükleri BDT’da kullanılan vagonlara aktararak Bulgaristan’dan demiryolu nakliyatı. Bulgaristan’dan BDT ülkelerine mal nakliyatı için bu seçeneğin uygulanmasında, gönderici, yükleri Bulgaristan’daki demiryolu istasyonunda Avrupa’da kullanılan türden vagonlara bindirir, bundan sonra yükler Romanya’dan transit olarak geçer ve BDT giriş istasyonlarından bir tanesine (Moldova) Ungheni veya (Ukrayna) Vadul-Siret ulaşır. İstasyonda yükler Avrupa’da kullanılan vagonlardan BDT’da kullanılan vagonlara aktarılır ve bundan sonra varacağı istasyona gönderilir. Aynı şema, ters yönde de kullanılır, Bulgaristan’a yük nakledilmesinde de işler.
 • Bulgaristan’dan Gürcistan veya Rusya’daki deniz limanlarına konteynerlerle yük nakliyesi bundan sonra yüklerin vagonlara aktarılması. Bulgaristan’dan nakliyat için bu seçenek çok nadir kullanılır, çünkü Varna’daki direkt feribot seferlerinin kullanılmasından hem masraf hem de nakliyat süresi açılarından daha az avantajlıdır. Bu durumda, deniz konteynerler yüklenmek üzere göndericinin Bulgaristan’daki deposuna teslim edilir ve yükletilmiş halde deniz gemisine yükletileceği (Bulgaristan) Burgas deniz limanına gönderilir ve bu deniz limanından (Rusya) Novorossiysk, (Ukrayna) Odesa, Çornomorsk veya (Gürcistan) Poti deniz limanına gönderilir. Bu deniz limanlarından birinde yük, konteynerlerden boşaltılıp vagonlara yükletilir ve bundan sonra demiyolu üzerinden varacağı ülkeye götürülür.
 • “Deniz gemisi – vagonlar” şemasını uygulayarak Bulgaristan’dan yük nakliyesi. Bulgaristan’dan yük taşımak için bu çözüm, (en az 1 bin tonluk partiler) büyük yük partileri için uygulanır. En başta yükler taşıt araçlarla veya vagonlarla Bulgaristan’daki yükleme limanına götürülür, deniz limanında ise gemi ile taşınacak parti biriktirilir. Gemi ile taşıyacak yükün tümü Bulgaristan’daki deniz limanında biriktirirse, deniz limanına gemi getirilir  ve yük depodan deniz gemisine aktarılır. Gemi, Ukrayna, Rusya veya Gürcistan deniz limanlarına gider, orada ise yük, vagonlara aktarılır ve son olarak varış istasyonuna götürülür.
 • Feribot seferleri kullanarak Bulgaristan’dan tekerlekli ve paletli makineleri taşıması. Bulgaristan’dan BDT ülkelerine (ekskavatör, buldozer, matkaplı kamyon, greyder) tekerlekli ve paletli makineleri nakledilmesi durumunda, makineleri karayolu taşıtlarla Varna veya Burgas deniz limanına götürürüz, oradan ise Ro-Ro gemisi ile (Gürcistan) Poti, Batum, (Ukrayna) Çornomorsk veya (Rusya) Novorossiysk deniz limanına götürürüz. Ro-Ro gemisinden çekildikten sonra После makineleri demiryolu platformlarına, açık yük vagonlarına, taşıyıcılara bindirip sabitleriz ve demiryolu ile göndericinin adresine ulaştırırız.

 «Simplextrans» şirketi tarafından Bulgaristan’dan BDT ülkelerine ve Bulgaristan’dan transit olarak geçekleştirilmiş yük nakliyelerinin fotoğrafları aşağıda görebilirsiniz:

Bulgaristan’dan BDT ülkelerine ve BDT ülkelerinden Bulgaristan’a nakledilen yüklerin listesi

Simplextrans nakliyat şirketi, Simplextrans  aşağıdaki yükleri Bulgaristan’dan BDT ülkelerine ulaştırır:

 • Bulgaristan’dan BDT ülkelerine tekerlekli ve paletli makineleri, yol yapım makineleri nakliyesi
 • Bulgaristan’dan BDT ülkelerine şarap, meyve ve sebze konserveleri nakliyesi
 • Bulgaristan’dan BDT ülkelerine demiryolu ile ev aletleri nakliyesi
 • Ukrayna, Rusya ve Beyaz Rusya’dan Bulgaristan’a seramik karo ve inşaat malzemeleri nakliyesi
 • Demiryolu ile Ukrayna, Beyaz Rusya, Rusya’dan Bulgaristan’a kereste nakliyesi.
 • Demiryolu ile Türkiye’den Bulgaristan ülkesi üzerinden transit kargo taşımacılığı
 • Bulgaristan’dan/Bulgaristan’a diğer yüklerin nakliyesi.

Bulgaristan’dan BDT ülkelerine kargo fiyat hesaplamaları

Bulgaristan’dan BDT ülkelerine ve BDT ülkelerinden Bulgaristan’a kargo fiyatını hesaplamak için yük bilgilerinizi manager@simplextrans.com elektronik posta adresimize göndermenizi arz ederiz:

 • yükleme yeri
 • teslim yeri
 • yük adı, mal kodu
 • yük miktarı, hacmi
 • ambalaj türü, ağırlığı ve ambalaj yeri boyutları
 • yüklerin bir araçtan diğer araca aktarmasının mümkün olmadığına ilişkin bilgi.