Hairatan istasyonu, Afganistan.

Hairatan (Hairaton) istasyonu Afganistan’da vagonların yüklenmesi/boşaltılması için kullanılan hem teknik hem de bürokratik (idari) açılardan altyapısı gelişmiş olan ana istasyondur.

Hairatan istasyonunda, ve ayrıca Mazar-e Sharif istasyonynda, BDT ülkelerinden gelen vagonlar   geniş hatlara girer; böylece sınırda yük aktarmasına veya vagonları dar hatlı bojilere gerek yoktur. Bu istasyonda, yükler ve kontaynerler kamyonlara aktarılıp Afganistan topraklarına teslim edilir.

Afganistan’daki Galaba – Hairatan – Mazar-i-Sharif hatının Özbekistan Demiryolları idaresi tarafından yönetildiğinin belirlenmesi gerekir.

Hairatan istasyonu, aşağıda belirtilen tesislere sahiptir:

  • taşımasını mümkün kılan 20” ve 40” fitlik kontayner terminali
  • gıda ürünleri, inşaat yapıları muhafaza etmek için kullanılan kapalı depolar
  • nem ve diğer olumsuz hava koşullarından etkilenmez yükleri muhafaza etmek için kullanılan açık depolar
  • petrol ürünleri için terminaller.

Hairatan istasyonu hakkındaki daha detaylı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz: