Transporturile din Turcia spre tarile CSI.

Transporturile din Turcia spre ţările CSI se fac pe următoarele direcţii:

 • transport în Kazahstan
 • transport în Turkmenistan
 • transport în Kirghistan
 • transport în Uzbekistan
 • transport în Tadjikistan
 • transport în Rusia
 • transport în Belarus
 • transport în Ucraina
 • transport în Moldova
 • transport în Georgia
 • transport în Azerbaijan
 • transport în Armenia.

Solutii de transport marfa din Turcia spre tarile CSI

Simplextrans are mai multe soluţii logistice care permit selectarea variantei optime la efectuarea transporturilor pe relaţiile menţionate mai sus si anume:

 • utilizarea liniilor de feribot Varna (Bulgaria) – Batumi (Georgia), Derince (Turcia) – Cernomorsk (fost Iliychevsk) (Ucraina), Varna (Bulgaria) – Cernomorsk (fost Iliychevsk) (Ucraina), Samsun (Turcia) – portul Kavkaz (Rusia), Varna (Bulgaria) –  portul Kavkaz (Rusia). În acest caz, încarcarea directă în vagoane CSI (MPS) se face chiar în Turcia (staţiile Derince, Samsun, Halkali) şi Bulgaria (Varna). După aceasta vagoanele deja încarcate sunt transportate pe feribot până în portul Cernomorsk (fost Iliychevsk) (Ucraina) sau Kavkaz (Rusia) unde se descarcă şi sunt expediate spre staţia de destinaţie.
 • transportarea în vagoane turcesti / europene cu transbordarea ulterioară a încărcăturii în vagoanele CSI la staţia de frontiera Ungheni (Rep. Moldova) si Sarakhs (Turkmenistan). Staţia Ungheni si statia Sarakhs Turkmenistan au posibilitati tehnice de a primi spre transbordare vagoanele europene, de a le transborda în vagoane cu ecartament larg, de a efectua completarea documentelor de transport, sigilarea acestora şi expedierea acestora spre staţia de destinaţie.
 • transportarea cu navă din Turcia în porturile din Ucraina, Rusia, Georgia etc. cu transbordarea ulterioară în vagoane CSI. Această modalitate de transportare se foloseşte în cazul unor transporturi mari. În acest caz Simplextrans asigură spre încărcare nava maritimă în unul din porturile turceşti, face transbordarea, perfectarea documentelor de transport şi transportarea pe cale maritimă spre unul din porturile din Ucraina, Georgia, Azerbaijan sau Rusia. Aici nava se transborda în vagon sau camion.
 • transportarea cu camion cu transbordare ulterioară în vagoane în una din staţiile din Georgia. Această soluţie este aleasă în cazul când marfa se încarcă în partea estică a Turciei şi are ca destinaţie Turkmenistan, Kazahstan, Kirghistan sau Tadjikistan. Marfa se va transporta din Turcia cu camioane către staţiile Batumi, Poti, Vale sau Akhaltsikhe din Georgia iar aici se va transborda în vagoane. În acest caz se va utiliza şi feribotul Baku-Turkmenbashi sau Baku – Kuryk.
 • transportarea în containere pe cale maritimă cu transbordarea containerului pe platformă feroviară. Containerul gol se pune la dispozitia predatorului în punctul de încarcare. Containerul încarcat se transporta în unul din porturile Turciei unde se încarcă pe navă şi se transportă către portul din CSI. Aici containerul se descarcă de pe navă şi e încărcat pe platforma feroviară fiind transportat către punctul de destinaţie. În acest caz transportarea se face în containerul predatorului, în containerul liniei maritime sau în cel procurat din Turcia.
 • transportarea în containere pe cale maritimă cu transbordare a încărcăturilor din containere în vagoane CSI sau containere feroviare. Diferenţa faţă de varianta anterioară constă în faptul că în portul CSI marfa se descarcă din container si se transbordă în container /vagonul CSI.
Modalitatea de transport Avantaje Dezavantaje
Feribot Varna (Bugaria) – Batumi (Georgia), Samsun (Turcia – Kavkaz (Rusia), Derince (Turcia) – Cernomorsk (fost Iliychevsk) (Ucraina) şi Varna (Bulgaria) – Cernomorsk (fost Iliychevsk) (Ucraina)
 • încarcarea se face direct în vagon CSI şi exclude necesitatea transbordului fiind excluse în consecinţă posibilele deteriorări ale ambalajului sau încărcăturii
 • este varianta unui preţ bun de transport în cazul în care greutatea încarcaturii pe vagon depăşeşte 50 de tone
 • posibilitatea de a încarca în vagon mai mult de 60 de tone
 • un pret ridicat de transport în cazul în care greutatea încărcăturii este sub 50 de tone
 • deoarece feriboturile nu circula des, vagoanele pot sta mult timp în port în asteptarea încărcării pe navă, ceea ce măreşte timpul de transport
 • există anumite probleme cu asigurarea la timp a vagoanelor pentru încărcare
 • necesitatea depunerii cererii de transport cu 10-15 zile înainte de încărcare
Transportarea în vagoane turceşti cu transbordare în vagoanele CSI la staţia Ungheni (R. Moldova) / Sarakhs (Turkmenistan)
 • asigurarea rapidă a vagoanelor pentru încărcare
 • un preţ bun de transport în cazul în care greutatea încărcăturii nu depăşeşte 50 de tone
 • timp minim de transportare
 • necesitatea transbordării din vagoane turceşti în vagoane CSI este legată de pericolul deteriorării ambalajului şi încărcă turii
 • limita maximă de greutate a încărcăturii este de 51.5 tone în vagoanele europene
Navă + vagon/camion
 • în cazul unor transporturi mari este cea mai ieftină modalitate de transport, în special în cazul unor transporturi la distanţe mari (Kazahstan, Tadjikistan, Uzbekistan, Rusia, Turkmenistan ş.a.)
 • posibilitatea de a transporta un volum mare de încărcături într-o perioada minimă de timp
 • posibilitatea de a transporta ieftin încărcături agabaritice
 • necesitatea transbordarii de pe navă în vagoane CSI este legată de pericolul deterioraăii ambalajului şi încărcăturii
 • aceasta variantă de transport se utilizează numai pentru transporturi mari
Camion cu transbordare în vagoane în statiile Batumi, Poti, Vale sau Akhaltsikhe din Georgia
 • preţul optim de transport pentru exporturi din partea estică a Turciei cu destinaţia Turkmenistan, Kazahstan, Kirghistan, Tadjikistan etc.
 • timpul minim pentru asigurarea cu camioane spre încarcare la depozitul predatorului
 • existenţa numărului necesar de vagoane în staţiile din Georgia
 • necesitatea transbordării din camion în vagoane CSI este legată de pericolul deteriorării ambalajului şi încărcăturii
Transportarea în containere pe cale maritimă cu transbordare a containerului pe platformă feroviară
 • posibilitatea transportării containerul gol/plin pentru încarcare/descarcare direct la depozitul predatorului/ destinatarului
 • încarcarea se face direct în container şi exclude necesitatea transbordului şi în consecinţă se exclud posibilele deteriorări ale ambalajului sau încărcăturii
 • posibilitatea transportării unor partide mai mici în containere de 20 de picioare
 • perioada de transportare destul de mare din cauza staţionării containerelor în porturile turceşti în aşteptarea încărcării pe navă
Transportarea în containere pe cale maritimă cu transbordare a încărcăturilor din container în containere / vagoane CSI
 • posibilitatea transportării containerului gol pentru încarcare direct la depozitul predatorului
 • posibilitatea transportării unor partide mai mici în containere de 20 de picioare
 • spre deosebire de punctul anterior se exclude necesitatea procurării containerului (deoarece transportarea se face în containerul liniei maritime)
 • perioada de transportare destul de mare din cauza staţionării containerelor în porturile turceşti în aşteptarea încărcării pe navă
 • necesitatea transbordării din container în vagon CSI este legată de pericolul deteriorării ambalajului si încărcăturii

Rute de livrare a mărfurilor din Turcia