Türkiye’den Tacikistan’a yük ulaştırılması

Türkiye’den Tacikistan’a yük ulaştırılması, Simplextrans şirketin tarafından gerçekleştirilen yük sevkiyatı istikametlerinden bir tanesidir. Türkiye’den Tacikistan’a yük ulaştırılması, Simplextrans şirketi tarafından demiryolu + demiryolu, karayolu taşıtlar/deniz + demiryolu veya feribot + demiryolu şemalarına göre gerçekleştirilir.

Simplextrans şirketi, demiryolu ile Türkiye’den Duşanbe, Hucand, Spitamen, Hanaka, Kurgan-Tübe istasyonlarına ve ticari işlemler için açık olan diğer istasyonlara nakliyat gerçekleştirir.

Türkiye’den Tacikistan’a yük ulaştırma seçenekleri

 • İran’dan transit olarak geçirerek Türkiye’de kullanılan vagonlardan aktararak Türkmenistan’daki Sarahs istasyonundan geçirerek BDT ülkelerinde demiryoluyla Türkiye’den Tacikistan’a yük ulaştırılması. Bu durumda, gönderici yükü Türkiye’nin güney ve doğu bölgelerinde Türkiye’de kullanılan vagonlara yükler, vagonlar feribotla Van gölü üzerinden geçer ve İran topraklarına, İran’dan Türkmenistan, Sarahs istasyonuna ulaşır, orada da yükler Türkiye’de kullanılan vagonlardan Türkmenistan’da kullanılan vagonlara aktarılır.
 • “Deniz konteynerleri – demiryolu vagonları” şemasına göre Türkiye’den Tacikistan’a yük ulaştırılması. Bu durumda, deniz konteynerlerini Türkiye deniz limanlarından göndericinin deposuna geçiririz, çıkış gümrük işlemlerinden sonra yüklü halde deniz limanına iade ederiz, deniz limanında deniz konteynerlerini deniz gemisine yükleriz ve (Gürcistan) Poti veya Batum, (Rusya) Novorossiysk veya Rostov, veya (Ukrayna) Odesa ve Çornomorsk deniz limanlarından bir tanesine ulaştırırız. Deniz limanında yükleri tahliye ederiz ve vagonlara yükleriz. Böyle bir şema, 1 vagona 2-3 konteynerin aktarılması durumunda kullanışlı ve avantajlıdır.
 • “Taşıt – demiryolu” şemasını uygulayarak (Gürcistan) Poti veya Batum deniz limanları üzerinden Türkiye’den Tacikistan’a yük ulaştırılması. Türkiye’den Tacikistan’a yük ulaştırılması için kullanılan bu lojistik çözüm, yüklemek üzere Türkiye’deki göndericinin deposuna taşıt araçlarının götürülmesini ve Gürcistan, bundan sonra yüklerin taşıt araçlarla Poti veya Batum deniz limanlarına götürülmesini öngörmektedir. Poti ve Batum deniz limanlarında yükler demiryolu vagonlarına aktarılır, ve bundan sonra vagonlar Tacikistan’daki teslim edileceği istasyona gönderilir.
 • Varna – Kafkas (Rusya)/Çornomorsk (Paromnaya) (eski adı İliçyovsk) veya Samsun – Kafkas (Rusya) feribot hatları kullanarak Türkiye’den Tacikistan’a yük ulaştırılması. Türkiye’den Tacikistan’a yük ulaştırmak için bu varyant, BDT’da kullanılan vagonların yüklemek üzere direk Türkiye topraklarına götürülmesini öngörür. Türkiye’de gönderici veya Simplextrans şirketi, yükleri göndericinin deposuna götürür ve vagonlara yükler. Sonra vagonlar feribota yüklenir ve Kafkas veya Çornomorsk-Paromnaya feribot istasyonuna, oradan da Tacikistan’da teslim edileceği istasyona götürülür.
 • “Gemi – demiryolu” vagonları şemasına göre Türkiye’den Tacikistan’a yük ulaştırılması. Türkiye’den Tacikistan’a nakliyat yapmak için bu çözüm, gemi ile taşınan (en az 1000 tonluk) büyük yük partiler için uygulanmaktadır. İlk başta, yükler gemi ile Türkiye’den Gürcistan, Rusya veya Ukrayna deniz limanlarına götürülür, deniz limanında demiryolu vagonlara aktarılır ve bundan sonra Tacikistan’a ulaştırılır.

Simplextrans şirketinin Türkiye’den Tacikistan’a gerçekleştiği bazı nakliyatları gösteren fotoğrafları aşağıda görebilirsiniz:

Simplextrans şirketi tarafından Türkiye’den Tacikistan’a götürülen bazı yüklerin listesi

 • Türkiye’den Tacikistan’a ev kimyasalları ve kozmetik ulaştırılması (sabun, deterjanlar)
 • Türkiye’den Tacikistan’a güç teçhizatları ulaştırılması
 • Türkiye’den Tacikistan’a gıda ürünleri ve içecekler ulaştırılması
 • Türkiye’den Tacikistan’a (ekskavatör, greyder, buldozer, kırma makinesi, yol silindirleri vb.) inşaat makineleri ulaştırılması
 • Demiryolu ile Türkiye’den Tacikistan’a (inşaat karışımları, vernikler ve boylar, vb.) inşaat malzemeleri ulaştırılması

Türkiye’den Tacikistan’a yük ulaştırma fiyatları

Yüklerinizin Türkiye’den Tacikistan’a ulaştırma masrafları hesaplamak için, aşağıdaki bilgileri manager@simplextrans.com e-posta adresimize göndermenizi arz ederiz:

 • Yükün Türkiye’de yükleneceği yer
 • Tacikistan’daki teslim yeri
 • Yükün adı ve gümrük kodu
 • Ton ve m3 olarak yük miktarı
 • Ambalaj türü ve boyutları
 • Yüklerin araçlardan/konteynerlerden vagonlara aktarabilir mi.